Dzērvju kāsis, kas dodas prom no Latvijas

Jaunāko Latvijas Republikas pasi caurvij dažādi attēli, kas ataino aizlidojošu dzērvju (īsti nevarēju saprast, kas tie par putniem ir) kāsi.

Simboliski un iekodēti.

Pasu bildes no:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=166435&from=off

latvijas-pase-2

Pases dizaina vienojošais elements ir dzērve – putns ceļotājs, kas simboliski atgādina, ka mūsdienās sabiedrība kļūst arvien mobilāka un vairāk laika pavada ceļā. Pasu dizaina autori ir Mākslinieki Laimonis Šēnbergs un Indulis Martinsons.
Pasu nodaļas vecākā referente Drosma Ose

http://www.pmlp.gov.lv/lv/forums/index.html;jsessionid=F311AA2AB2D81204A527DE3FAF66C772?forum_a=thread&forum_tid=3011&forum_gid=6

Pasēs būs iestrādāti daudzpakāpju drošības elementi – vairāktoņu ūdenszīmes un citi drošības elementi speciāli izgatavotajā pasu papīrā, neskaitāmi tikai ultravioletajā gaismā saskatāmi elementi, piemēram, lidojošu dzērvju kāsis un citi.

http://www.tvnet.lv/zinas/article.php?id=22312

Dzērves dziesma:
Dzērve zinājusi, ka muižas rijās meitas kuldamas arvienu dziedot. Aizlaidusies turp, bet, par nelaimi, bijusi sestdiena: meitas, visu nedēļu nokūlušās gurdenas, šoreiz nedziedājušas; tikai rijnieki patlaban braukuši serā, un rati pa to nedēļu bijuši izkaltuši – čīkstējuši, dverkstējuši kā traki. Dzērve, nabadzīte, noklausījusies to pašu ratu troksni un kliegusi pakaļ. Tā viņa vēl šodien klaigā.

http://www.liis.lv/putni/dzerve.htm

73* Vilks un dzērve. Vilks aizrijas ar kaulu, bet dzērve ar savu knābi izvelk to kaulu. Kad dzērve prasa savas algas, tad vilks saka : “Tur jau ir diezgan algas, ka tu savu galvu esi veselu izvilkusi no manas rīkles.”

http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas//tipi01.htm

Dzērves

Both comments and trackbacks are currently closed.

Komentāri

  • pigori  On Decembris 22, 2009 at 16:55

    Ļoti labs novērojums. Paldies!

%d bloggers like this: