Tag Archives: alcohol

alcohol-test.bat

Windows
Kods jāsaglabā datnē alcohol-test.bat
alcohol-test.bat jāieliek kaut kādā Task Schedulerī vai Startup, vai pēc izvēles. Kods:

@echo off
echo Uzraksti qpzm?
set /p ko=
if %ko%==qpzm echo Iedzer veel!
pause
if not %ko%==qpzm shutdown -s -t 120

Nepārbaudīju, bet vajadzētu darboties.